1/8

פרוייקטים

הפרוייקטים המתוכננים במשרדנו שונים ומגוונים: בקנה המידה שלהם, בפרוגרמות המשתנות, בשימושים השונים. 

אנו מאמינים שמגוון יוצר עושר רב והתמחות רוחבית.

ראייה כוללת

תהליך היצירה לתפיסתנו הינו רב-תחומי ונובע מראייה כוללת: אנו מאמינים בתכנון דרך עירוב דיסיפלינות ועבודת צוות: קונסטרקציה, עיצוב תעשייתי, אדריכלות, תכנון פנים, מיתוג, עיצוב גרפי, אומנות ואחרים, ליצירת חווייה שלמה.

 

קונטקסט (סביבה) כמחולל תכנון

​כל אתר וכל פרוייקט הינם ייחודיים. עלינו המשימה להקשיב, לגלות ולתכנן לאורם.