בית כנסת תורה ועבודה, בית וגן
ירושלים.

 

מבנה קיים במצב שלד. השלמת תכנון המבנה, תכנון פנים מלא כולל תכנון ריהוט ייחודי וריהוט קניה.