1/5

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת דירות בקומת קרקע, קומה מלאה וקומת גג חלקית למבנה קיים בעל 4 קומות על גבי עמודים. הסדרת חניות ע"י רובוט חנייה. מיקום הפרויקט ברובע 4

שטח הפרויקט: 820 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט:  הוספת ממ"דים ומעלית, מבנה חנייה מורכב ומחסנים. דירות הקרקע מחליפות קומת חנייה נמוכה ולכן היה צורך להגביהן ע"י חפירה.

יזם:  החברה לחיזוק מבנים

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת דירות בקומת קרקע, קומה מלאה וקומת גג חלקית למבנה קיים בעל 4 קומות על גבי עמודים. הסדרת חניות ע"י רובוט חנייה. מיקום הפרויקט ברובע 4

שטח הפרויקט: 820 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט:  הוספת ממ"דים ומעלית, מבנה חנייה מורכב ומחסנים. דירות הקרקע מחליפות קומת חנייה נמוכה ולכן היה צורך להגביהן ע"י חפירה.

יזם:  החברה לחיזוק מבנים

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת קומה מלאה וקומת גג חלקית למבנה פינתי קיים בעל 4 קומות על גבי עמודים הסדרת חניות ע"י מתקני חנייה מכאניים. מיקום הפרויקט ברובע 4

שטח הפרויקט: 560 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט:  הוספת ממ"דים ומעליות בתוך קונטור המבנה הקיים, ללא הפרעה לנפח המבנה המקורי אפשרה קבלת חזות נקיה ובהירה של מבנה מחודש ומחוזק. הדגשת אלמנט המרפסות המקוריות בפינות המבנה.

יזם: סיטי גרופ. בשיתוף שילה רותם אדריכלים

דיזינגוף, תל אביב

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים: תוספת 2 קומות מלאות וקומת גג חלקית למבנה קיים בעל 4 קומות מעל קומת קרקע מסחרית. מיקום הפרויקט ברובע 3 מחוץ לאזור ההכרזה

שטח הפרויקט: 670 מ"ר בנייה חדשה, כ-900 מ"ר קיים

סיפור הפרויקט: התמודדות עם הוספת ממ"דים בקו בניין אפס, התערבות במבנה ברחוב מסחרי ראשי על ידי הוספת 6 יח"ד ופנטהאוז והוספת מרפסות פתוחות צרות הפונות לרחוב.

יזם: סיטי גרופ

תמ"א 38, הריסה-בנייה

נתונים כלליים:  שני מרתפי חניה, דירות גן ופרטר, חזית מסחרית, שני סוגים של קומות טיפוסיות ופנטהאוזים במפלס העליון. כ 24 יחידות דיור סה"כ.

שטח הפרויקט: 2400 מ"ר מעל הקרקע. 3800 מ"ר כללי. 

סיפור הפרויקט: מבנה בעל תמהיל יחידות מגוון המאפשר לרווקים, זוגות צעירים ומשפחות עמידות לחיות בסביבה איכותית ומגוונת על התפר בין היוקרה של רוטשילד והחיספוס של דרום העיר. 

יזם : פלארו החזקות ו- A-Group

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת קומה מלאה עם 2 דירות בקומה וקומת גג חלקית עם פנטהאוז. הסדרת חניות ע"י מתקן חנייה תת קרקעי רובוטי. מיקום הפרויקט ברובע לב העיר

שטח הפרויקט: 450 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט: שיפור משמעותי של חזות המבנה, כולל הדגשת אלמנט המרפסות בחזית המבנה. הוספת מעלית בתוך חדר מדרגות קיים.

יזם: סיטי גרופ. בשיתוף שילה רותם אדריכלים

תמ"א 38, הריסה-בנייה

נתונים כלליים: הריסת בניין בן 50 שנה בעל 3 קומות עם 12 יחידות דיור והפיכתו לבניין מודרני בעל 8 קומות עם 34 יחידות דיור. הדיירים הקיימים בבניין מקבלים הגדלה משמעותית של כל דירה, ממ"ד, מעליות, לובי גדול, חניות ומרפסת.

שטח הפרויקט: כ 5100 מ"ר שטח בניה חדש (כולל מרתפים) במקום כ 1400 מ"ר בנוי.

סיפור הפרויקט: התמודדות עם מגרש צר וארוך אשר צריך לאכלס באותו שטח בנוסף לדירות היזם, את דירות הדיירים המוגדלות. האתגר הצריך יצירתיות בפיזור יחידות הדיירים החדשות והמוגדלות במפלסים שונים.

יזם: רוברט אלמליח, א. אדלר נכסים

 

 

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים: תוספת קומה מלאה הכוללת 3 דירות וקומת גג חלקית לשני פנטהאוזים למבנה קיים בעל 3 קומות על גבי עמודים. הסדרת חניות ע"י מתקן מכאני. מיקום הפרויקט ברובע 4

שטח הפרויקט: 742 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט: הוספת ממ"דים, מעלית ושטח עיקרי לדירות הקיימות. המשך רצף המרפסות הסדור כלפי החזית ושימור החזות המכובדת של המבנה.

יזם: סיטי גרופ. בשיתוף שילה רותם אדריכלים.

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת של שתי קומות בנסיגה למבנה קיים בעל שלוש קומות. . הסדרת החניה ע"י מתקן מכאני. מיקום הפרויקט ברובע 5 - לב העיר.

שטח הפרויקט: 1146 מ"ר

סיפור הפרויקט: 

הפרויקט שואף להדגיש את יופיה של החזית הסדורה לכיוון מזרח, ומציע פתרון עדכני של לוחות הזזה שיאפשרו הסדרת חדרים גדולים והצללה נאותה לדרום. 

יזם: סיטי גרופ

תמ"א 38, הריסה-בנייה

נתונים כלליים:  מרתף משותף, דירת גן, שלוש דירות טיפוסיות ודירת דופלקס עם מרפסת גג. הסדרת החניה ע"י מתקן מכאני.

שטח הפרויקט: 640 מ"ר

סיפור הפרויקט: 

מיצוי הפוטנציאל של "מבנה קצה" בעל חזית רחבה הפונה לפארק.

יזם: פרטי

 

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת קומה מלאה הכוללת 3 דירות וקומת גג חלקית הכוללת 2 דירות למבנה קיים בעל 3 קומות מעל קומה מסחרית. הסדרת חניות ע"י מתקן חנייה תת קרקעי רובוטי. מיקום הפרויקט ברובע 4

שטח הפרויקט: 650 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט:  הוספת ממ"דים, מעלית ומרפסות לדירות הקיימות. הדגשת פינת הרחוב ע"י חיפוי החזיתות בעץ.

יזם: סיטי גרופ. בשיתוף שילה רותם אדריכלים.

תמ"א 38, תוספת קומות

נתונים כלליים:  תוספת שתי קומות מלאות הכוללות 4 דירות בקומה וקומת גג חלקית הכוללת 2 פנטהאוזים. הסדרת חניות ע"י מתקן חניה תת קרקעי רובוטי.

שטח הפרויקט: 1350 מ"ר בנייה חדשה

סיפור הפרויקט:  הוספת מרפסות סוכה, ממ"דים ומעלית. התמודדות חריגה עם נושאים סטטוטוריים כגון מגרש מרובה מבנים, ללא פרצלציה והיכרות הדרישות הייחודיות של קהל יעד חרדי.

יזם: רוברט אלמליח, א.אדלר נכסים

Please reload

תמ"א 38

 

משרדנו צבר ניסיון איכותי בתכנון פרויקטים במסגרת תמ"א 38,

תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה.

 

המשרד מציע שירות של בדיקות כדאיות למימוש תמ"א 38 עבור יזמים.